PHỂU TRỘN BÊ TÔNG
(LOẠI CÓ SÀN THAO TÁC)

Sử dụng chứa và trộn bê tông.
Sản phẩm chuyên dụng cho xây dựng cao tầng, ở những nơi khó thao tác bằng tay hoặc bằng máy.
(xem cách sử dụng cuối trang).

Hình ảnh sản xuất tại xưởng:


Mã số đặt hàng:
CKSG-P1M3-B (Phểu có sàn thao tác).
Ngoài ra, còn có các loại sau:
Phểu gạt cơ (Phểu thanh răng - bánh răng).
Phểu gạt cơ (Phểu gạt tay gạt).


Thông số cơ bản sản phẩm: